28. Hükümet

(25 Aralık 1963 - 20 Şubat 1965)

İsmet İnönü başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan ve bağımsız milletvekillerinin desteklediği azınlık hükümetidir. Bu hükümete göre; Başbakan(İsmet İnönü), Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı (Kemal Satır), Devlet Bakanı (Malik Yolaç, İbrahim Saffet Omay, Vefik Pirinççioğlu, Nüvit Yetkin), Dış İşleri Bakanı (Feridun Cemal Erkin)dir.